Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Aktualności

Wznawiamy przyjmowanie odpadów i nieczystości ciekłych

Aktualności, 26.05.2020r.

Szanowni Klienci Informujemy, że spółka „Wodociągi Słupsk” wznawia przyjmowanie odpadów i nieczystości ciekłych do instalacji oczyszczalni ścieków i kompostowni w Słupsku. Jednocześnie informujemy, że sprzedaż i wydawanie kompostu, nadal pozostaje wstrzymana do odwołania. Obsługa klienta będzie prowadzona z zachowaniem obowiązujących, ogólnie stosowanych zasad i środków ochrony osobistej w związku ze …

Statystyka zgłoszeń dotyczących występowania odorów w latach 2015 – 2019

Aktualności, 09.01.2020r.

Pobierz – Statystyka zgłoszeń dotyczących występowania odorów w latach 2015 – 2019

Transport na oczyszczalnię ścieków ze szczególną uwagą

Aktualności, 08.04.2019r.

Szanowni Państwo! Ze względu na stan dróg gruntowych łączących Siemianice z ulicą Sportową (droga bliżej nasypu kolejowego) oraz Niewiarowo z ulicą Sportową, bardzo prosimy o organizowanie transportów z uwzględnieniem wysokości wiaduktu na ulicy Sportowej i korzystanie z drogi prowadzącej pod wiaduktem. Dopuszczalna wysokość pojazdów nie powinna przekraczać 3,7 metra. Transporty …

Statystyka zgłoszeń dotyczących występowania odorów w latach 2014 – 2018

Aktualności, 07.01.2019r.

Pobierz – Statystyka zgłoszeń dotyczących występowania odorów w latach 2014 – 2018

Nawóz organiczny BIOTOP z certyfikatem zgodności uprawniającym do oznaczania wyrobu znakiem jakości Q!

Aktualności, 07.01.2019r.

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęty we wrześniu 2018 r. proces certyfikacji nawozu organicznego BIOTOP na Znak Jakości Q zakończył się wynikiem pozytywnym. Podczas zewnętrznej inspekcji oceniany był wyrób oraz system zarządzania kompostownią w ramach utrzymywanego, certyfikowanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Certyfikację przeprowadziła akredytowana jednostka Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w …