Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Informacje podstawowe

 Podstawową działalnością „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jest:

  • pobór wody z ujęć podziemnych, jej uzdatnianie i zbiorowe zaopatrzenie w wodę Odbiorców z Miasta Słupsk oraz Gminy Kobylnica
  • zbiorowe odprowadzenie ścieków komunalnych z terenu Miasta Słupsk, Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk, ich oczyszczanie w instalacjach oczyszczalni ścieków komunalnych w Słupsku.

Ścieki z terenu trzech wspomnianych samorządów trafiają na Oczyszczalnię Ścieków przy ul. Sportowej w Słupsku. Oczyszczalnia ta została uruchomiona w 1986 roku – po trwającej przez 16 lat realizacji. Obecnie jest to obiekt gruntownie zmodernizowany, oddanym do eksploatacji po przebudowie części ściekowej w czerwcu 1998 roku. Jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną. Docelowe obciążenie ładunkowe oczyszczalni odpowiada 230 000 RLM, natomiast docelowy przepływ średniodobowy wynosi ok. 28.200 m3 ścieków na dobę.

Schemat

Schemat

 

Pobierz schemat w formacie PDF

W trakcie procesów oczyszczania ścieków komunalnych w instalacjach oczyszczalni powstają odpady, przede wszystkim:

  • skratki w postaci części stałych wydzielonych z dopływających do oczyszczalni ścieków komunalnych na początku układu technologicznego w urządzeniach zwanych kratami (ok. 250 ton rocznie)
  • piasek z piaskownika – jako części mineralne wydzielone ze ścieków komunalnych za pomocą urządzenia zwanego piaskownikiem (ok. 100 ton rocznie)
  • ustabilizowane komunalne osady ściekowe (ok. 10.000 ton rocznie).

Te ostatnie stanowią największą część wytwarzanych odpadów w instalacjach oczyszczalni ścieków w Słupsku i to właśnie one spędzają sen z oczu eksploatatorom obiektów służących oczyszczaniu ścieków komunalnych w całej Polsce, nie tylko w naszym regionie. Konieczność zagospodarowania tych odpadów oznacza znalezienie rozwiązania pozwalającego na ich wykorzystanie w sposób bezpieczny dla środowiska.
Zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. 2013 nr 0 poz.21) poprzez komunalny osad ściekowy – rozumie się pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych (art. 3 ust.1 pkt 4).
Potocznie rzecz ujmując komunalny osad ściekowy to odpad powstający w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych w oczyszczalniach ścieków komunalnych lub innych instalacjach wymienionych powyżej. Jest on bogatym rezerwuarem cennych substancji nawozowych, np. azotu i fosfor. Ale to także potencjalne źródło czynników szkodliwych dla zdrowia (głównie metali ciężkich), jak również organizmów chorobotwórczych zawartych w ściekach komunalnych.

Spółka „Wodociągi Słupsk” jako wytwórca tego odpadu zobowiązana jest zagospodarować go w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.

Pierwszym krokiem w celu spełnienia tych warunków było wybudowanie zamkniętych komór fermentacyjnych (obecnie spółka jest w posiadaniu trzech ZKF, czwarta komora jest obecnie w fazie projektowania), w których osady przechodzą proces beztlenowej fermentacji. Ma to na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych osadów oraz ich tak zwaną stabilizację – czyli doprowadzenie ich do bezpiecznej formy w celu dalszego przetwarzania. Dodatkowo osad po procesach fermentacji w ZKF jest odwadniany w wirówkach dekantacyjnych. W naszym zakładzie wytwarzanych jest około 10 000 ton osadu o uwodnieniu ok. 21% suchej masy. Tak więc po przejściu osadu przez wirówki jest on przygotowany do dalszego zagospodarowania.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC
osad nieustabilizowany osad ustabilizowany (po ZKF) magazyn osadu odwodnionego

Istnieje kilka możliwości zagospodarowania tych osadów, m.in. poprzez spalenie. Zarząd „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. zdecydował się jednak na kierunek zagospodarowania osadów poprzez kompostowanie, a za alternatywę wskazuje stosowanie osadów w rolnictwie lub incydentalnie przekazanie innemu uprawnionemu podmiotowi do zagospodarowania.

Strony: 1 2 3