Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Program antyodorowy

PROJEKT ZMNIEJSZENIA UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWEJ REALIZOWANY PRZEZ
„WODOCIĄGI SŁUPSK” SP. Z O.O.

Od września 2010 roku na terenie kompostowni funkcjonuje instalacja dezodoryzacji oparta na metodzie bariery antyodorowej. W roku 2011 instalacja została rozbudowana i aktualnie składa się z 230 dysz zamgławiających, a jej długość wynosi około 330 metrów bieżących co oznacza, że zasięg instalacji obejmuje całą fazę gorącą kompostowania. Instalacja posiada zabezpieczenie przeciwmrozowe, co pozwala na pracę kurtyny także w warunkach zimowych. Idea procesu polega na mechanicznym wytwarzaniu za pomocą wysokociśnieniowego systemu zamgławiającego – bariery antyodorowej. Dezaktywacja związków odoroczynnych opiera się na reakcji chemicznej, polegającej na neutralizacji nieprzyjemnych zapachów związkami aktywnymi preparatów.

Niestety, okazało się, że strategia oparta na kurtynie antyodorowej jest niewystarczająca i konieczne było podjęcie dalszych działań. W 2012 roku rozpoczęto realizację projektu zmniejszenia uciążliwości odorowej. Projekt ten został uzgodniony na Komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku, która odbyła się w czerwcu 2012 roku na terenie oczyszczalni ścieków z udziałem mieszkańców sąsiadujących z oczyszczalnią terenów. Zaproponowany został system realizacji inwestycji typu step-by-step, składający się z 3 faz:

Etap I (realizacja 6 miesięcy – do końca 2012 roku) – w całości zrealizowany

 • zmiana systemu organizacji pracy kompostowni (nowa metoda zakładania i migracji pryzm, ostre procedury operacyjne, kompetencyjne, magazynowe i surowcowe);
 • eliminacja strumienia odpadów (tzw. miękka organika);
 • wprowadzenie systemu napowietrzania w fazie odorowej kompostowania (nacięcia w płycie, rurociągi napowietrzające, dmuchawy);
 • zakup przerzucarki z wyrzutem bocznym;
 • procedury meteo do wspomagania działań zapobiegawczych;
 • szkolenie personelu.

Pomimo poprawy skuteczności i znaczącego zmniejszenia występowania sytuacji uciążliwych, w związku z nadal występującą presją społeczną usunięcia uciążliwości Spółka przystąpiła do realizacji kolejnej fazy.

Etap II – w przypadku braku zadowalających efektów etapu I:

 • zmiana kierunku przepływu powierza (odsysanie i napowietrzanie naprzemienne);
 • zakup lub budowa biofiltracji;
 • rozwój stref buforowych (nasadzenia ochronne, bariery, czujniki) – prace realizowane w ramach bieżącej działalności Spółki,
 • poprawa stabilizacji osadów – budowa czwartej komory fermentacyjnej.

W ocenie Spółki działania te powinny doprowadzić do akceptowalnego poziomu występowania sytuacji powodujących uciążliwość zapachową dla najbliższego otoczenia oczyszczalni ścieków. Jeśli jednak efekty wprowadzonych działań okażą się niewystarczające, zgodnie z przyjętymi w Programie założeniami podjęte zostaną działania wdrożenia fazy 3. Na tym etapie zostaną zweryfikowane założenia w oparciu o dostępną najlepszą wiedzę i technikę, które będą mogły dopomóc w rozwiązaniu problemu.

Etap III – jeśli brak zadowalających efektów etapu II:

 • zwiększenie ilości kanałów odsysających w płycie (maks. do 4 szt.);
 • wprowadzenie dodatkowego elementu w postaci płuczki gazowej (redukcja amoniaku);
 • rozbudowa biofiltracji;
 • działania uzupełniające z innych programów mające wpływ na rozwiązanie problemów odorowych;
 • eliminacja OBF i poletek do zrzutu odpadów z dennic wozów asenizacyjnych.