Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Inwestycje

Aktualnie Spółka „Wodociągi Słupsk” realizuje Etap II programu antyodorowego. Na etap ten składają się:

 • zmiana kierunku przepływu powierza (odsysanie i napowietrzanie naprzemienne);
 • zakup lub budowa biofiltracji;
 • rozwój stref buforowych (nasadzenia ochronne, bariery, czujniki); – prace realizowane w ramach bieżącej działalności Spółki;
 • poprawa stabilizacji osadów – budowa czwartej komory fermentacyjnej.

Realizacja tego etapu oparta będzie o dokumentację projektową, której opracowanie zlecono już w sierpniu 2012 r. Przedsiębiorstwu Projektowo-Usługowemu „PROJ EKO” Sp. z o. o. w ramach zadania pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku”. Koszt opracowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę wynosi 248 000,00 zł. Projekt i inwestycja ma rozwiązać następujące zagadnienia i problemy:

1. Osiągnięcie wymaganego ustabilizowania osadów przed procesem kompostowania:

 • dodatkowa kubatura fermentacji – ZKF o poj. 2 500 m3;
 • przygotowanie dowożonych osadów do fermentacji.

2. Zabezpieczenie antyodorowe kompostowni:

 • system odciągu podpryzmowego i poddachowego wraz z biofiltracją, ograniczenie immisji poprzez częściową zabudowę wiaty. W ramach zadania przewiduje się częściową hermetyzację kompostowni, która będzie wymagała wprowadzenia dodatkowego układu deodoryzacyjnego, montażu filtrów deodoryzacyjnych po wschodniej stronie kompostowni.

W celu poprawy skuteczności deodoryzacji kompostowni zaplanowano wprowadzenie następujących rozwiązań:

 • zamontowanie kurtyn dookoła wiaty, zapewniających zamknięcie wolnych przestrzeni między okapem dachu a szczytami pryzma pod wiatą;
 • zamontowanie instalacji odciągowej spod kalenicy wiaty;
 • zmianę układu instalacji wentylacyjnej związanej z istniejącymi wentylatorami nawiewnymi umożliwiająca rewersyjną pracę tych wentylatorów.

3. Strategia surowcowa C:N – rozbudowa fazy gorącej.

4. Umożliwienie obciążenia oczyszczalni dodatkowym strumieniem dowożonych osadów nieustabilizowanych:

 • powiększenie powierzchni fazy gorącej kompostowni;
 • zmiana lokalizacji dojrzewalni kompostu;
 • alternatywne zabezpieczenie gospodarki osadowej instalacją do wapnowania osadów;
 • uzupełnienie wyposażenia technicznego – ładowarka i sito do kompostu.

5. Obciążenie oczyszczalni dodatkowym strumieniem odcieków z osadów dowożonych:

 • instalacja do oczyszczania odcieków – obecnie testowane są w skali modelu 4m3 różne techniki (SBR, deamonifikacja) – program z Politechniką Gdańską.

6. Efektywne zagospodarowanie zwiększonej produkcji biogazu:

 • zwiększenie pojemności zbiornika biogazu;
 • niezbędna adaptacja systemu energetycznego i AKPiA.

Zakończenie procesu projektowania i uzyskania wymaganych decyzji niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia przewiduje się do września 2013 r. Następnie – po zapewnieniu finansowania Projektu, dla którego Spółka będzie starała się o dofinansowanie m.in. z NFOŚiGW – wdrożona zostanie faza realizacji. Po jej zakończeniu możliwa będzie ocena skuteczności podjętych działań i podjęcie decyzji o ewentualnym wdrożeniu następnej fazy Programu.