Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Zakończenie kolejnego etapu modernizacji kompostowni

Początek roku 2018, to zakończenie kolejnego etapu modernizacji kompostowni, polegającej na rozbudowie magazynów kompostu oraz poprawy logistycznej procesu produkcji. Inwestycja, która miała na celu zmniejszenie nakładów oraz skrócenie czasu transportu magazynowanych odpadów, dała możliwości wprowadzenia usprawnień w tym zakresie. Mapowanie strumienia wartości, pozwala na ciągłe doskonalenie procesów, opartych na obiektywnym pomiarze, w którym uwzględniono;

  • szczegółowy zapis każdej czynności procesu,
  • analizy czynności na każdym etapie procesu produkcji,
  • identyfikacja miejsc powstawania ewentualnych strat,
  • analizy możliwości udoskonalenia procesu,
  • wybór lepszej organizacji przebiegu procesu oraz czynności transportowych

W wyniku przeprowadzenia analizy zachodzących procesów produkcyjnych w kompostowni, zostały zidentyfikowane działania mające na celu dokonanie oceny skuteczności i efektywności procesu produkcyjnego kompostu. Modernizacja miedzy innymi pozwoliła na zwiększenie łącznej kubatury magazynów z 2412 m3 do 5114, 96 m3. Poszerzone zostały drogi dojazdowe oraz plac, na którym odbywa się proces siana oraz załadunki gotowego kompostu. Wprowadzone zmiany pozwoliły uzyskać wyższy poziom bezpieczeństwa w poruszaniu się ładowarek oraz poprawiły wydajność pracy. Transport kompostu z płyty do procesu przesiewania uległ skróceniu (w skali tygodnia) z 18 h do 14 h, co spowodowało jednocześnie obniżenie czasu transportu odpadów spod sita na płytę aktywnego kompostowania z 12 h do 8 h. Wykonanie nowego dojazdu do magazynów  kompostu pozwoliło na poszerzenie  drogi dojazdowej z 3,50 do 6,0 m, usprawniając dojazd do poszczególnych boksów oraz dogodniejszy i bardziej bezpieczny proces załadunku gotowego nawozu. Łącznie utwardzono 2196, 78 m2 powierzchni przeznaczonej na  place składowe oraz drogi  wewnętrzne.

Słupska Oczyszczalnia ścieków należy do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).  W skali roku w kompostowni zagospodarowanych jest około 20 tys. ton osadów ściekowych po fermentacji mezofilowej i odpadów ulegających biodegradacji. Poprzednia modernizacja polegająca miedzy innymi na częściowej zabudowie hali kompostowej oraz wprowadzenia biofiltracji powietrza, pozwoliła na zamkniecie roku 2017 z zerowym stanem zgłoszeń mieszkańców, dotyczących uciążliwości odrowych pochodzących z kompostowni. Stała współpraca polegającą na wywiadach z mieszkańcami ul. Portowa, Borchardta, Zamiejska, Kaszubska oraz osiedla Parkowa (Siemianice), pozwoliła na wypracowanie odpowiedniej strategii mającej na celu zmniejszenia pojawiających się uciążliwości.

Aktualności, 23 stycznia 2018r.