Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Informacje podstawowe

KOMPOSTOWNIA

Od 1996 roku przy Oczyszczalni Ścieków funkcjonuje kompostownia odpadów ulegających biodegradacji, w tym ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z odpadami zielonymi.

  • w roku 1996 odbyły się pierwsze próby kompostowania, w standardach technologicznych odnoszących się do tzw. kontrolowanego kompostowania
  • lata 1998-2000 skala półtechniczna prowadzenia procesów
  • pełna skala techniczna 2000 i 2003 instalacja zadaszona
  • wrzesień 2011 – zamontowanie instalacji do dezodoryzacji w celu wyeliminowania gazów złowonnych (dezodoryzacja mokra)
  • czerwiec 2012 – modernizacja płyty kompostowej – zamontowanie instalacji systemu napowietrzania pryzm z uwagi na uciążliwości zapachowe z procesów kompostowania (poprawienie procesów zachodzących w pryzmach)
  • maj 2013 – próby dezodoryzacji suchej (najnowsza i stosunkowo nie droga technologia dezodoryzacji).

Słupska kompostownia to instalacja otwarta, lecz zadaszona. Posiada powierzchni,e utwardzoną w postaci płyty żelbetowej posadowionej na gruncie z systemem napowietrzania pryzm kompostowych, systemem odprowadzania odcieków oraz systemem dezodoryzacji. Całość zajmuje 1,5 ha, natomiast część zadaszona – 0,91 ha. Obiekt ten jest przystosowany do biologicznego przetwarzania ok. 20 000 ton odpadów ulegających rozkładowi tlenowemu przy udziale mikroorganizmów, w tym ok. 13 000 ton osadów ściekowych, pracujący w technologii pryzmy przerzucanej. Pozostałą część stanowią głównie pozyskiwane od innych wytwórców odpady o charakterze strukturalnym w postaci słomy, gałęzi, kory.

Odpady przewidziane do odzysku, ich miejsca magazynowania i proces przetwarzania określa obowiązująca decyzja wydana przez Marszałka Województwa Pomorskiego z 2010 roku – pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem odzysku odpadów w procesie R3 w instalacji do kompostowania.

W wyniku tych procesów powstaje pełnowartościowy produkt – nawóz organiczny-kompost dopuszczony do obrotu na podstawie zezwolenia z 2004 roku wydanego Spółce przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i posiada status nawozu organicznego „BIOTOP”.

Kompostowanie – metoda R3 – recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania). Metoda ta oparta jest na procesach kompostowania odpadów tj. ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z odpadami organicznymi łatwo ulegającymi rozkładowi biologicznemu. W odpowiedniej temperaturze i wilgotności następuje rozkład tlenowy przy udziale mikroorganizmów. Kompostowanie jest metodą stabilizacji odpadów polegającej na redukcji niestabilnej biologicznie części organicznej i sanitacji odpadów. Temperatura wytwarzana w trakcie procesu kompostowania, jak również antybiotyki będące produktem metabolizmu grzybów wszechobecnych w kompostowaniu, prowadzą do głębokiej higienizacji, czyli likwidacji organizmów chorobotwórczych, materiału kompostowego.

schemat_kompostowni_17062013Zobacz prezentację poświęconą kompostowni

Strony: 1 2 3