Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Informacje podstawowe

UPROSZCZONY OPIS PROCESU TECHNOLOGICZNEGO KOMPOSTOWANIA ODPADÓW NA KOMPOSTOWNI W SŁUPSKU

I ETAP – SUROWCE WEJŚCIOWE (przyjmowanie odpadów i ich magazynowanie):

Odpady i komponenty przeznaczone do kompostowania:

  • własne, wytworzone w spółce „Wodociągi Słupsk” – ustabilizowany komunalny osad ściekowy, wierzba energetyczna z własnej plantacji
  • pozyskane z zewnątrz, od innych wytwórców odpadów (słoma, zrębki, kora, gałęzie)
  • inne – zgodnie z zezwoleniem Marszałka Województwa Pomorskiego na odzysk odpadów w procesie R3.

Przyjmowanie odpadów do odzysku na kompostowni odbywa się w punkcie przyjmowania odpadów, zlokalizowanym przy Oczyszczalni Ścieków. Obiekt wyposażony jest w wagę samochodową najazdową zintegrowaną z systemem komputerowym do ważenia i prowadzenia rejestrów dostarczanych surowców. W tym miejscu następuje weryfikacja m.in. kontrahenta, podmiotu transportującego, miejsca pochodzenia surowca, jego rodzaju i masy. Operator wagi waży i kieruje dostawcę do właściwego miejsca magazynowania danego rodzaju odpadu. Potwierdzeniem przyjęcia surowca jest dowód ważenia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA SONY DSC
etap I – magazyn osadu przy płycie kompostowni etap II – kontrola wilgotności słomy

II ETAP – KONTROLA KOMPONENTÓW PRZEZNACZONYCH DO KOMPOSTOWANIA

Aby procesy kompostowania przebiegały prawidłowo, każdy odpad wchodzący w skład mieszanki kompostowej podlega kontroli wewnętrznej i weryfikacji. I tak odpowiednio dla odpadów wskazanych poniżej odbywa się to następująco:

  • ustabilizowany komunalny osad ściekowy – pobór prób do badań odbywa się zgodnie z instrukcją pobierania próbek osadów przez pracowników spółki „Wodociągi Słupsk”, a badania przeprowadzane są w ścisłych reżimach w laboratorium przy Oczyszczalni Ścieków w Słupsku zgodnie z ustalonym harmonogramem w zakresie zanieczyszczeń parazytologicznych i fizyko-chemicznych
  • słoma – kontrola bezpośrednio w momencie przyjęcia, głównie w zakresie wilgotności i sposobu sprasowania
  • zrębki, kora, gałęzie – kontrola bezpośrednio w momencie przyjęcia, głównie wzrokowa – w zakresie czystości tych odpadów (czy są wysegregowane, inne niepożądane zanieczyszczenia z tych odpadów)
  • inne zgodnie z zezwoleniem Marszałka Województwa Pomorskiego na odzysk odpadów w procesie R3 – w zależności od rodzaju odpadów: kontrola wzrokowa albo laboratoryjna.

III ETAP – ZAKŁADANIE PRYZMY STARTOWEJ

Kompostownia podzielona jest na dwa symetryczne pola. Na każdym z nich znajdują się cztery pasy o szerokości jednej pryzmy i długości całej kompostowni. Spośród czterech pasów dwa z nich wyposażone są w system napowietrzający i odsysający, którego zadaniem jest poprawienie procesów zachodzących w pryzmach.

Co dwa tygodnie (w jednej części płyty) zakłada się pryzmę startową na pierwszym polu od strony wewnętrznej w następujący sposób: bale słomy układane są równomiernie na całej długości pola odpowiadającego szerokości jednej pryzmy i długości całej kompostowni, zgodnie z proporcjami ustalonymi dla mieszanki kompostowej, za pomocą ładowarki, która wyposażona jest w wagę elektroniczną, obsługiwana przez operatora ładowarki. Później następuje przemieszanie, zmierzwienie samej słomy. Następnie dodaje się zważoną partię odpadów w postaci rozdrobnionych gałęzi i znów następuje przemieszanie. Następnie tworzona jest bruzda w topie pryzmy tak, aby umieścić w niej odpowiednią partię osadów. Po umieszczeniu równomiernym właściwej partii osadów na całej długości pryzmy następuje przemieszanie przerzucarką. Przez kilka kolejnych dni pryzma jest intensywnie przerzucana i kontrolowana jest jej temperatura.

SONY DSC SONY DSC etap 5 - dystrybucja
etap III – zakładanie pryzmy startowej etap IV  – tworzenie tzw. dostawki etap V – dystrybucja Biotopu

IV ETAP – KOLEJNE PRYZMY, TZW. DOSTAWKI

Co dwa tygodnie pryzmy przesuwane są za pomocą dostawki do przerzucarki umożliwiającej automatyczne przesuwanie pryzm w trakcie przerzucania tzw. przerzut boczny. Migracja pryzm trwa od momentu założenia pryzmy startowej do momentu połączenia pryzmy 8- z 7-tygodniową. Połączona pryzma pozostaje na polu ostatnim, czwartym przez okres 1 tygodnia w celu jego dojrzewania. W tym czasie przeprowadzana jest próba laboratoryjna na zanieczyszczenia parazytologiczne i fizykochemiczne. Następnie jest przeznaczona do siania. Po tym cyklu magazynowana jest w boksie przy płycie kompostowej.

V ETAP – PRODUKT FINALNY – NAWÓZ ORGANICZNY PN. BIOTOP – DYSTRYBUCJA

Po przejściu wszystkich etapów przetwarzania odpadów w pryzmach kompostowych produktem, który w wyniku tych procesów powstaje jest kompost – nawóz organiczny pn. BIOTOP. Zmagazynowany w boksie przy płycie do kompostowania, jeszcze przed jego dystrybucją, poddawany jest badaniom laboratoryjnym wykonywanym przez laboratorium Spółki „Wodociągi Słupsk”. Z 20.000 ton surowców odpadowych uzyskujemy ok.7.000 ton kompostu.

Strony: 1 2 3